นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนายเทวา รุทเทวิน รองผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมนำขบวนพาเหรดและทำการแสดงฉลองเปิดสาขาใหม่ “โฮมช็อป กระนวน”

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนายเทวา รุทเทวิน รองผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมนำขบวนพาเหรดและทำการแสดงฉลองเปิดสาขาใหม่ "โฮมช็อป กระนวน" บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทล โดยมีนายอำเภอกระนวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชกระนวน กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน สมาคมศาลเจ้าปู่เจ้าย่าอำเภอกระนวน และภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอกระนวน และส่งเสริมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการในอำเภอกระนวน ให้สามารถเข้าร่วมประกวดระดับภาคและระดับประเทศ ในลำดับต่อไป
*โดยบริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล ซึ่งมีสาขาทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปีค่ะ😊🙏