การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนานโยบายการบริหารการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทางการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ พร้อมด้วย รองฯวัชระ ขันสังข์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนานโยบายการบริหารการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทางการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 65 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ นครราชสีมา