ขอแสดงความยินดีกับวงโปงลางออนซอนอีสานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับ”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
และรางวัลอันทรงคุณค่า ดังนี้
– ถ้วยรางวัลการแสดงความสามารถระดับเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
– ถ้วยรางวัลการขวัญใจมหาชน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
– ถ้วยรางวัลการแสดงเทิดพระเกียรติดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
– ถ้วยรางวัลเดี่ยวแคนดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ในการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซนทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูฉวีวรรณ พลธรรม คุณครูวชิรวิชญ์ มิ่งแม้น คุณครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียนวงโปงลางออนซอนอีสานทุกคน
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ท่านผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
#ขอบพระคุณผู้สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานบริษัทห้างร้านผู้ปกครองและศิษย์เก่ารุ่นพี่วงออนซอนอีสานทุกท่านนะคะ?❤️
มอส,ตุ้ม,น้ำ,อั๊ม,อัด,ต้อม, อาร์ต,ใบบอล,เบบี๋,ศร,ต้าร์,
ดิ๊ก,โน, อ้อม,เต๋า,อาร์ม,เบนช์,ต๊ะ, มาร์ค,เเฮ่ม น้อย ฯลฯ ร่วม 100 ชีวิต ซึ้งในน้ำใจทุกคน?❤️