ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ World Robot League 2022 (WRL 2022) ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ World Robot League 2022 (WRL 2022) ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ได้รับรางวัล ดังนี้
?รางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (Brilliant Player)
?รางวัลเหรียญเงิน SILVER รายการ Robot coding ucc สิ่งประดิษฐ์จากหุ่นยนต์
?รางวัลเหรียญทองแดง BRONZE รายการ Robot Mission coding LEGO หุ่นยนต์ปฎิบัติตามภารกิจ
ขอชื่นชม นักเรียนตัวแทนคนเก่งของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
?นางสาวกัญญานัฐ อนุเคราะห์ ม.6/1
?นางสาวศิริวรรณ วงษ์ชาลี ม.6/1

ขอชื่นชมและขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกซ้อม
นายวรวุฒิ บ่อคำ

ขอขอบคุณ ทีมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย หัวหน้านิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ พร้อมคณะครูบุคลากร ทุกท่าน ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในครั้งนี้