โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขับร้องเพลงไทย โครงการการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขับร้องเพลงไทย ??โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
??ผลการแข่งขัน นายวุฒิชัย ดีรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขับร้องเพลงไทย โครงการการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
??ขอชื่นชม คุณครูผู้ฝึกซ้อม
?นายวชิรวิชญ์ วงษ์ชารี
?นายคิริเมขล์ โพธิยา

ขอขอบคุณจดหมายข่าวสวยๆๆ
ออกแบบโดย คุณครูชญาณิทิพย์
เขจรสิทธิ์