แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางที่เซ็นทรัลโคราช

ขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะคุณครู ที่ไปให้กำลังใจลูกลูกแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางที่เซ็นทรัลโคราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ?❤️