เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง รพร.ขอนแก่นและคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง รพร.ขอนแก่นและคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตในวันนี้ สรุปได้ปริมาณโลหิต จำนวน 121,550 ซีซี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้หายจากอาการพระประชวร
ขอขอบพระคุณค่ะ🙏🏻❤️