เปิดเรียน On-site 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดเรียน On-site 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site 100% ทุกระดับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ภายใต้มาตรการ “เปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา” 6 มาตรการหลัก(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม(SSET-CQ) 7 มาตรการเข้ม แผนเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมอย่างเคร่งครัด
ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมกับครูเวรประจำวัน ให้การต้อนรับนักเรียนบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียน เพื่อพบปะผู้ปกครอง อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน ทั้งนี้ ได้ให้โอวาท ชี้แจงแนวปฏิบัติ ให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Cr.ข่าว รองฯ วัชระ ขันสังข์