เปิดจุดบริการประชาชนและระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในห่วงเทศกาลปีใหม่

เปิดจุดบริการประชาชนและระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในห่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2566 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ถนนกระนวน-ท่าคันโท ผอ.พัชรินทร์ ไชยสมบัติ และ รองฯ ผอ.ทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมกับนักเรียนแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียน,ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา,ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มอบน้ำดื่มจำนวน 10 แพ็คให้กับด่านตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ