อบรมโครงการค่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ได้มอบหมายให้คุณครูธันยวัตร แก้วสุข นำนักเรียน(สภานักเรียน)เข้าอบรมโครงการค่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ระหว่างวันที่4-5 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น