วันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พัชรินทร์ ไชสมบัติ นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมฟ้อนรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น และเยี่ยมชมบ้านเฮือนไทยอำเภอกระนวน

วันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พัชรินทร์ ไชสมบัติ นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมฟ้อนรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น และเยี่ยมชมบ้านเฮือนไทยอำเภอกระนวน