วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันชิงช้าสวรรค์สัญจร ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้ผ่านเข้ารอบ การแข่งขันชิงช้าสวรรค์สัญจร ณ จังหวัดชลบุรี
????ขอขอบพระคุณท่าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ (ผู้อำนวยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม) ท่านรองชนิดา คุ้มศรีไวย์ ท่านรองสุพรรษา ธรรมสโรช ท่านรองอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และท่านรองวัชระ ขันสังข์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
#เจอกันอีกที่ในรายการชิงช้าสวรรค์
ขอขอบคุณครับ