ลูกเสือจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง

ขอขอบคุณ ท่านรองวัชระ ขันสังข์ คุณครูมีชัย ศรีโนนยาง
พร้อมทีมคุณครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันนี้นำลูกเสือจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น