ร่วมให้กำลังใจ รองฯวัชระ ขันสังข์ ในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ พร้อมด้วย รองฯอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ รองฯชนิดา คุ้มศรีไวย์ ร่วมให้กำลังใจ รองฯวัชระ ขันสังข์ ในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไผ่ และร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ของท่านสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทอดถวาย ณ วัดศรีสว่าง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565