ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 (เวลา 17.30 น. - 19.00น. )
ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบให้ นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายมีชัย ศรีโนนยาง นายชัยยศ นามวงศ์ชัย นางเฟื่องลดา บุญศรีไพศาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอกระนวน