รางวัล STEM Project Competition winner ชื่อผลงาน Durian Maturity Measuring Instrument by Using AI. ในงาน STEM Southeast Asian STEM Education Fair & Exposition 2023

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรวุฒิ บ่อคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่

1) นางสาวกัญญาณัฐ อนุเคราะห์ ม.6/1
2) นางสาวศิริวรรณ วงษ์ชาลี ม.6/1
3)นางสาวธีรดา เผือเพีย ม.6/3

ที่ได้รับรางวัล STEM Project Competition winner
ชื่อผลงาน Durian Maturity Measuring Instrument by Using AI. ในงาน STEM Southeast Asian STEM Education Fair & Exposition 2023 จากผลงานทั้งหมด 400 ทีมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการแข่งขันโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeust Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education ) หรือศูนย์ซีมิโอสะเต็มเอ็ด(SEAMEO STEM-ED)
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉