โล่รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

??รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราทุกคนค่ะ

ขอชื่นชม ให้กำลังใจ
❤️คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
❤️คุณครูฉวีวรรณ พลธรรม
ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถในการฝึกซ้อมนักเรียนอย่างเต็มเวลา เต็มกำลัง

ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

ขอขอบคุณ จดหมายข่าวสวยๆ ทั้งสองฉบับ ออกแบบโดย คุณครูชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์