ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่ครอบครัวรั้วน้ำเงิน-ชมพู ศรีกระนวนวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา ครูสอนภาษาจีน ด้วยความยินดียิ่งค่ะ และคุณครูลำดวน รินทะไชย คุณครูแนะแนว กลับสู่รั้วศรีกระนวนวิทยาคมอีกครั้ง