พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดยดร. สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอขอบคุณ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นำโดย คุณครูมีชัย ศรีโนนยาง พร้อมคณะครูผู้สอนลูกเสือทุกท่าน ที่ได้นำนักเรียนร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ