ผอ.พัชรินทร์ ไชยสมบัติ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน สนองนโยบาย รมว.ศธ. MOE Safety Center

วันที่ 10 พ.ย.2565 ผอ.พัชรินทร์ ไชยสมบัติ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน สนองนโยบาย รมว.ศธ. MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ยึดหลัก 3 ป. ”ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” พร้อมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Screening Learning Loss” แก้ไขปัญหาความรู้ถดถอย ตั้งเป้าหมายต้องไม่มีนักเรียนออกกลางคัน และพร้อมขับเคลื่อนสนองนโยบายเดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผ่านทางระบบ VDO Conference
รวมทั้งการประสานการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ”