น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ปวงชนชาวไทยถวายสมัญญานาม “พระปิยมหาราช”

**23 ตุลา วันปิยมหาราช** น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ปวงชนชาวไทยถวายสมัญญานาม "พระปิยมหาราช"อันหมายถึง"พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย"