นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวสารจากงานแนะแนว เมื่อวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ มอบหมายให้ ครูลำดวน รินทะไชย ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มอบโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ