นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2565

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น จำนวน 569 คน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนมีภูมิต้านทานและสร้างความมั่นใจเตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ นำท่านรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้การดูแลอำนวยความสะดวก และให้กำลังใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด