ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ และท่านรองผู้อำนวยการเทวา รุทเทวิน สู่รั้วน้ำเงิน-ชมพู

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรทุกท่านและคณะกรรมการสภานักเรียนได้ร่วมต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ และท่านรองผู้อำนวยการเทวา รุทเทวิน สู่รั้วน้ำเงิน-ชมพู ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ