ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมโรงอาหาร ความพร้อมของระบบบริหารจัดการและให้กำลังใจแม่ค้าผู้ประการ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ นำคณะครู ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมโรงอาหาร ความพร้อมของระบบบริหารจัดการและให้กำลังใจแม่ค้าผู้ประการ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพอาหารและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทาน และความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Cr.ข่าว รองฯ วัชระ ขันสังข์