คณะทำงานถนนปลอดภัยระดับอำเภอ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติการประเมินรับรองคุณภาพ ทีมอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RIT) ระดับทองแพลทินัม (Platinum) ระดับทอง 3 ปีซ้อน