ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
นำโดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ สาธารณสุขอำเภอกระนวน
ดร.สุรเชรษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และ นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
พร้อมทั้งแกนนำและกองเชียร์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม