ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ อบจ.ขอนแก่น กระนวน คัพ โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไป ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน เมื่อวันที่ 18-20 พ.ย.2565

ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในโอกาศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ อบจ.ขอนแก่น กระนวน คัพ โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไป ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน เมื่อวันที่ 18-20 พ.ย.2565