“มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน”

15 มี.ค. 65 พบกัน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน”
?นิทรรศการแสดงผลงานและศักยภาพทีมผู้บริหารและคณะครู สหวิทยาเขตกระนวน-น้ำพอง ในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่งในสถานการณ์โควิด19
ดูเพิ่มเติม