คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรร่วมถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากการประชวร

คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรร่วมถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากการประชวร