คณะทำงานถนนปลอดภัยระดับอำเภอ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติการประเมินรับรองคุณภาพ ทีมอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RIT) ระดับทองแพลทินัม (Platinum) ระดับทอง 3 ปีซ้อน

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดย ผอ.ดร. สุรเชษฐ รูปต่ำ มอบหมายให้ นางสาวณภัสสร เพชรธนกุล ผู้รับผิดชอบงานถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอ นำทีมคณะทำงานถนนปลอดภัยระดับอำเภอ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติการประเมินรับรองคุณภาพ ทีมอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RIT) ระดับทองแพลทินัม (Platinum) ระดับทอง 3 ปีซ้อน จำนวน 12 อำเภอ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มท. และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ ณ ห้อง Vayupak2 : วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร