คณะครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน

? วันนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ มอบหมายให้ ท่านรองฯอวตาร ท่านรองฯชนิดา ร่วมต้อนรับ คณะครู โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย อ.แกลง ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรม To be Number 1 และร่วมเป็นขวัญกำลังใจคุณครูลำดวน รินทะไชย เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด