แจก ปพ. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำทีมโดย รองฯ สุพรรษา ธรรมสโรช ร่วมกับงานอนามัย นำทีมคณะครู แจก ปพ.นักเรียนชั้น ม.6 ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด- 19 อย่างเข้มแข็ง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม