ขอแสดงความยินดี คู่แฝดคนเก่ง ทิชากร ศรีพรมมา (ขุนศึกเล็ก) และ ทศพร ศรีพรมมา (ขุนศึกน้อย) นักมวยคนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดี คู่แฝดคนเก่ง ทิชากร ศรีพรมมา (ขุนศึกเล็ก) และ ทศพร ศรีพรมมา (ขุนศึกน้อย) นักมวยคนเก่งของเรา