ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวรวุฒิ บ่อคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวรวุฒิ บ่อคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในระดับดีมาก