ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบพระคุณ งานแนะแนวกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกลูกนักเรียนของเราได้ประสบผลสำเร็จในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามความหวังและความตั้งใจของนักเรียน  ส่งกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกคนครับ  #ศรีกระนวนเป็นหนึ่ง