ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ??นางสาวอรทัย ไพรสว่าง รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
??นางสาวอรทัย ไพรสว่าง
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ