ขอชื่นชม นักกีฬามวยไทยคนเก่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ??นายทศพร ศรีพรมมา นักเรียนชั้น ม.5/11 ขุนศึกน้อย

ขอชื่นชม นักกีฬามวยไทยคนเก่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ??นายทศพร ศรีพรมมา นักเรียนชั้น ม.5/11 ขุนศึกน้อย ยูฟ่าบูมเด็กเซียนเอาชนะ คู่ชก คิวทอง นุ้ยสี่มุมเมือง ขอชื่นชม คุณครูผู้ฝึกซ้อม
นำโดย หัวหน้าเฉลิมพล สิมลี คุณครูเกรียงไกร วันสืบ พร้อมทีมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา