ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2565 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ สาธารณสุขอำเภอกระนวน ดร.สุรเชรษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และ นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม