กิจกรรมสอบแยกห้อง/แจกอุปกรณ์การเรียน/ตรวจคัดกรอง

เตรียมพร้อม สำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการคัดกรองจากคณะครู มีความพร้อม 100% รับการสอบแยกห้องและรับอุปกรณ์การเรียน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด