กิจกรรมวันทานาบาตะ เทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น

กิจกรรมวันทานาบาตะ
เทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น
ขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าอนุวรรณ สิมลี พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมวันทานาบาตะ เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดเวทีให้เด็ก ๆ ห้องเรียนสายภาษา ได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ ค่ะ
ขอขอบคุณ เซนเซ ทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ขอขอบคุณ คุณครูจิรัชญา สีสุพัฒน์ ออกแบบจดหมายข่าวได้สวยงามมากค่ะ