กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 2565 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง #ลงแขกเกี่ยวข้าว เสริมสร้างทักษะชีวิต และอาชีพให้กับนักเรียน สืบสานประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ #ActiveLearning

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง #ลงแขกเกี่ยวข้าว เสริมสร้างทักษะชีวิต และอาชีพให้กับนักเรียน สืบสานประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ #ActiveLearning 🌾🌾