กิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

ขอขอบคุณ ทีมงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ พร้อมคณะครูทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ
ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ และท่านรองทุกท่าน

ขอขอบคุณ จดหมายข่าว ออกแบบโดย
คุณครูชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์