กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในนามฝ่ายบุคคลกลุ่มอำนวยการขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะคุณครูบุคลากรศรีกระนวนวิทยาคมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะ?❤️