การอบรมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยทางไซเบอร์

ขอขอบคุณ คณะทำงานการอบรมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยทางไซเบอร์ทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
👉นำทีมโดย ท่านหัวหน้านิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ หัวหน้าสุระ น้อยสิม พร้อมทีมคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🙏ขอขอบคุณ ท่านรองวัชระ ขันสังข์ พร้อมทีมสถานที่ ทีมปฏิคม
🙏ขอขอบคุณทีมถ่ายภาพ ทีมวิชาการ ทีมอำนวยการ ทีมกิจการนักเรียน ที่ได้มีส่วนร่วมและมาให้กำลังใจ ค่ะ