การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนและการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี๒๕๖๕ นำโดย นายธันยวัตร แก้วสุข หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดโครงการ การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนและการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ณ.หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม