การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา “หนี ซ่อน สู้”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จัดประชุมหารือเตรียมการซักซ้อมและให้ความรู้แก่นักเรียนแผนเผชิยเหตุกรณีเหตุการณ์กราดยิงในสถานศึกษา