การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน

ขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าเฉลิมพล สิมลี
พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา และคณะครูทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน ค่ะ