กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566