กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์พี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์พี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2565